PROSTOR kao jedna od osnovnih odrednica gospodarskog i društvenog razvitka, osobito dolazi do izražaja u geomorfološki i politički limitiranim prostorima kao što je dubrovačka regija. Pod pojmom "dubrovačka regija" podrazumijevam prostor nekadašnje općine Dubrovnik, uvjetno uključivši otok Korčulu i zapadni dio Pelješca (nekadašnja općina Korčula) jer taj prostor ipak više gravitira Splitu – razlog tome nije samo trenutna, već višestoljetna loša prometna povezanost koja je dovela do toga da se ti prostori prožimaju utjecajima izvornog dalmatinskog etnosa.

Iskorištavanje prostora u ovakvim regijama je od prvorazrednog značenja, kako za gospodarski razvoj tako i za nešto što možemo nazvati "ugodno življenje", a "ugodno življenje" bi se moglo definirati kao temeljni i jedini ispravni cilj bilo kakvog planiranja. Imajući u vidu te odrednice, može se zaključiti da s iskorištavanjem prostora treba biti, najblaže rečeno, vrlo oprezan, jer pogreške u prostoru nose dalekosežne posljedice – ne samo direktne, već i posredne koje se ogledaju u pogrešnom smjeru razvitka prostora. Svaka pogreška ima svoju negativnu "inerciju" koja se zaustavlja obično tek kada neki prostorni problem postaje nerješiv, a vraćanje na početak često košta i vremena i novca.

Dubrovačka regija nema neograničene razvojne potencijale – ni gospodarske, ni demografske - te definiranjem strategije treba regulirati, tj. ograničiti neke nerealne apetite (osobito u odnosima političari – profit).

Prvi korak u organizaciji prostora uvijek treba biti određivanje tzv. visokovrijednih područja. To su prostori posebno pogodni za određenu namjenu – poljoprivredu, turizam, iskorištavanje sirovina, proizvodnju električne energije... Svaki je prostor specifičan u smislu interakcije s prostorom oko sebe. Primjerice, visokovrijedni prostor za ekološki uzgoj ne smije biti u blizini industrijskih pogona, prometnica, golf igrališta. Ili područje pogodno za vađenje kamena ne može biti u blizini turističkih objekata i/ili atrakcija. U slučaju da se dvije namjene međusobno isključuju, odlučuje STRATEŠKA djelatnost.

Treba također imati na umu da strateška djelatnost nema uvijek prioritet – ona ima prioritet samo situacijama kao u prethodno opisanom slučaju. Isto tako, prostor ne trpi zaostajanje bilo koje prostorne komponente. Primjerice, ne smije se dozvoliti da prevlada stambena ili turistička izgradnja nauštrb izgradnje prometne infrastrukture (koja obuhvaća i vodovod, kanalizaciju i transport električne energije) ili zaštite/valorizacije vrijednih zelenih odnosno poljoprivrednih površina.


O KRITERIJIMA KORIŠTENJA PROSTORA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

/prilog Iva Sindika iz Dubrovnika za Dubrovnik Agendu 21/

8. srpnja 2009.

HNB tečajna lista

17.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,205324
CHF CHF
1
6,815049
GBP GBP
1
8,679919
USD USD
1
6,743963
EUR EUR
1
7,435219
$ Odabir valute
= Odabir valute