ŠTO JE ZAPRAVO AGENDA 21?

Kako je razvidno na naslovnici ovoga portala, zamolili smo naše sugrađane da svojim prijedlozima, idejama, razmišljanjima i možebitno već izrađenim studijama i sl. pridonesu pripremi i izradi strateškog razvojnog dokumenta DUBROVNIK AGENDA 21. Ali, što je zapravo Agenda 21, prenosimo s portala www.ecologica.hr, pa vjerujemo da će onima koji žele sudjelovati u našem projektu biti jasnije o čemu je tu riječ i koliko je doista važno da naš Grad ima svoju Agendu 21, kao pisani dokument onoga najboljega što bi se trebalo "izdogađati" u idućih 30 do 50 godina. /Bajro Sarić/

Na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (popularno nazvane Earth Summit), održane 1992 godine u Rio de Janeiru, okupili su se čelnici i visoki dužnosnici 179 vlada, među njima i i Hrvatske. Na tom, dosad najvećem sastanku svjetskih vođa, usvojen je plan djelovanja na riješavanju problema razvoja i okoliša. Ovaj "program za 21. stoljeće", popularno nazvan Agenda 21, predlaže niz međusobno usklađenih akcija koje će razvoj učiniti gospodarsko, društveno i ekološki održivim.

Agenda 21 predstavlja predložak za djelovanje u 40 različitih područja (zaštita tla, šuma, voda, zraka, održiva poljoprivreda i ruralni razvitak, očuvanje biološke raznolikosti, zbrinjavanje otpada, itd.), te navodi 9 osnovnih društvenih grupa (žene, djeca i mladež, autohtono stanovništvo, nevladine organizacije, lokalne vlasti, radništvo i sindikati, poslovni svijet i industrija, znanstvenici i poljoprivrednici), čije je djelovanje od ključnog značenja za održivi razvitak Zemlje. Ideja održivog razvitka je u usklađenosti gospodarskog rasta i prirodnih eko sustava. Standarde ljudskog života potrebno je temeljiti na mogućnostima prirodnog okoliša, bez iscrpljivanja resursa koji budućim generacijama moraju ostati neizmjenjene kakvoće i stupnja iskoristivosti.

U poglavlju 28 Agende 21, istaknuto je da ključnu ulogu u ostvarivanju održivog razvitka moraju odigrati lokalne vlasti. Njima je upućen poziv da izrade svoje dokumente - lokalne Agende 21. Lokalna agenda je plan akcije za provođenje ideje održivog razvitka na lokalnoj razini. Lokalnom Agendom 21 opće odredbe iz Agende 21 prenose se u konkretne planove i aktivnosti u pojedinim lokalnim zajednicama. svakoj lokalnoj zajednici postoji mnogo različitih sudionika u problematici zaštite okoliša: državna vlada, lokalna vlada, stanovništvo, nevladine udruge, poslovni sektor i industrija, itd. Svaki od njih, bilo donošenjem određenih odluka, bilo primjenom određenih obrazaca ponašanja, utječe na stanje okoliša u lokalnoj zajednici. Zbog toga je neophodno postići dogovor oko ciljeva koji se žele ostvariti u zaštiti okoliša, te ih nastojati dostići zajedničkim djelovanjem i usklađivanjem pojedinačnih napora.

Većina je lokalnih uprava u svim zemljama do 1996. godine trebala pokrenuti procese savjetovanja sa svojim stanovnicima i postići opću suglasnost o lokalnoj Agendi 21. U ovom trenutku, više od 2.000 lokalnih vlasti u sedamdesetak država, radi na izradi Lokalne agende 21, u suradnji sa članovima svojih lokalnih zajednica. Zbog niza okolnosti, ovaj proces u Hrvatskoj je na samom početku. S izuzetkom nekoliko lokalnih zajednica, na popularizaciji ovog koncepta i njegovom provođenju u Republici Hrvatskoj, nije učinjeno ništa. Zbog toga je udruga EKOLOGIKA osmislila program kojim bi se predstavnici lokalnih vlasti u svim hrvatskim gradovima i općinama upoznali s Lokalnom Agendom 21 i potaknuli na početak njezinog sustavnog provođenja. Ovaj program provođen je tijekom 2000. godine, a potporu Ured Vlade RH za udruge.

Program je namjenjen predstavnicima lokalnih vlasti svih hrvatskih gradova i općina u Hrvatskoj kojih je ukupno 543. Osim predstavnika lokalnih vlasti, korisnici aktivnosti i proizvoda ovog programa biti će i ostali sudionici u zaštiti okoliša na lokalnoj razini, poput nevladinih udruga, predstavnika gospodarstva, medija i različitih grupa stanovništva (žene, djeca i mladež).

Put prema Agendi 21

1972. Konferencija o čovjekovom okolišu u Stockholmu, prvi globalni sastanak 113 država o okolišu

1983. UN osnivaju Svjetsku komisiju za okoliš i razvoj (Komisija Brundtland, nazvana po svojoj predsjedateljici)

1987. "Naša zajednička budućnost" - izvještaj Komislije Brundtland u kojem se upozorava da je gospodarski razvoj potrebno smjestiti u ekološke granice planeta Zemlje, tako da bude održiv i zadovoljava sadašnje potrebe ne ugrožavajući pri tome buduće generacije.

1989. Započelo planiranje Konferencije o okolišu i razvoju. Proces pripreme trajao je dvije godine i uključio veliki broj stručnjaka, političara, poslovnih ljudi, nevladinih udruga i predstavnika različitih društvenih grupa

1992. "Skup o Zemlji"- održan u Rio de Janeiru, sastanak koji je okupio čelnike i visoke dužnosnike 179 vlada, među njima i Hrvatske. Na tom, dosad najvećem sastanku svjetskih vođa, usvojen je plan djelovanja na rješavanju problema razvoja i okoliša.

Ovaj "program za 21. Stoljeće!, popularno nazvan Agenda 21, predlaže niz međusobno usklađenih akcija koje će razvoj učiniti gospodarsko, društveno i ekološki održivim.

12. travnja 2011.

www.ecologica.hr

HNB tečajna lista

17.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,205324
CHF CHF
1
6,815049
GBP GBP
1
8,679919
USD USD
1
6,743963
EUR EUR
1
7,435219
$ Odabir valute
= Odabir valute