FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  « Prev ... 17 18 19 20 21

All

Term Definition
Vrijednost

umnožak cijene i količine neke imovine /instrumenta plaćanja/; poznat je objektivni pristup određivanju vrijednosti /na temelju količine rada potrebnog za proizvodnju neke robe/ i subjektivni pristup /na temelju korisnosti robe u uvjetima njezine rijetkosti/; razlikujemo knjigovodstvenu, tržišnu, stvarnu, likvidacijsku i druge vrijednosti.

Vrijeme povrata ulaganja /payback period

razdoblje /izraženo u broju godina/ u kojemu će se povratiti uložena sredstva u određeni investicijski projekt.

Zaduženost

neprihvatljivo financijsko stanje poduzeća, koje ograničava, pored ostaloga, i investicijsku aktivnost.

Zajam

dvostrani ugovor kojim zajmodavac /vjerovnik/ daje uz naplatu, ali moguće i bez nje, zajmoprimcu /dužniku/ novac, ali i drugu imovinsku česticu, s obvezom da je potonji vrati u istom obliku, kakvoći i količini.

Zamjenska vrijednost poduzeća

vrijednost poduzeća koja se izračunava procjenom i zbrajanjem troškova zamjene njegove imovine, prava i obveza.

Zatezna kamata

izravni obračun - postupak obračuna zateznih kamata korištenjem odgovarajućih koeficijenata kojim se bitno pojednostavnjuje uobičajeni način obračuna primjenom konformne metode. Ovim postupkom smanjuju se problemi čestih promjena stopa zateznih kamata i načina obračuna.

Zemljišna cijena

prodajna cijena zemljišta, ovisna je o njegovoj lokaciji, infrastrukturnoj opremljenosti, plodnosti itd.

Page:  « Prev ... 17 18 19 20 21
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

14.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,203571
CHF CHF
1
6,826148
GBP GBP
1
8,687897
USD USD
1
6,757955
EUR EUR
1
7,441184
$ Odabir valute
= Odabir valute