FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  « Prev 1 2

R

Term Definition
Rentabilnost vlastitog kapitala

pokazatelj u sustavu ADT kojim se iskazuje odnos između dobiti i vlastitog kapitala. Radi se o pokazatelju kojim se prosuđuje s kojom se rentabilnošću /uspješnosti/ koristi vlastiti kapital.

Reproduktivna sposobnost

odnos zadržane dobiti i amortizacije prema prosječnim poslovnim /ukupnim/ sredstvima. Veći koeficijent ukazuje na bolju reproduktivnu /pa i razvojnu/ sposobnost.

Reprogramiranje

redefinicija, promjena plana otplate i produljenje roka otplate kredita dogovorom između dužnika i kreditora.

Resursi

svi raspoloživi proizvodni ili prirodni izvori koji se na različite načine, u različitim kombinacijama, tj. alokacijama, mogu iskorištavati za zadovoljenje najrazličitijih društvenih potreba odnosno potrošnje. U investicijskim projektima riječ je o postojećim i novim poslovnim sredstvima, ljudskom potencijalu i sl.

Revalorizacija

postupak usklađivanja knjigovodstvenih /nominalnih/ vrijednosti imovine i kapitala s indeksom rasta cijena na kraju obračunskog razdoblja, kako bi se zadržala njihova realna vrijednost izražena u novčanoj jedinici.

Revalvacija

jednokratno povećanje tečaja domaćeg novca prema stranoj valuti, tj. kada manje domaćeg novca treba zamijeniti za strani novac. Revalvacija destimulativno djeluje na izvozno usmjerena poduzeća. Smanjuje se devizni priljev, a povećava odljev.

Revizija

postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvješća te podataka i metoda koji se primijenjuju pri sastavljanju financijskih izvješća, na temelju koji se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika. Revizija obuhvaaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava.

Rizik

opasnost, odnosno nesigurnost ostvarenja očekivanih poslovnih rezultata, mogućnosti podmirenja dospijelih financijskih obveza i sl. Stupanj rizika je jedna od najvažnijih kategorija u ocjenjivanju investicijskih projekata.

Robna burza

oblik tržišta na kojemu se prodaje i kupuje standardizirana roba.

Robni kredit

kredit koji se daje za kupnju, obično investicijske robe /opreme, uređaja i sl./ radi pospješivanja prodaje i sl.

Page:  « Prev 1 2
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

22.10.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,135315
CHF CHF
1
6,762790
GBP GBP
1
8,652092
USD USD
1
6,661057
EUR EUR
1
7,439069
$ Odabir valute
= Odabir valute