FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

E

Term Definition
Efekti

lako prenosive i zamjenjive vrijednosnice, izdaju se na temelju uloženog novca, a mogu kotirati na burzi.

Efektivna kamatna stopa

iz nominalne kamatne stope izračunana kamatna stopa svođenjem na jedinično razdoblje /kapitalizacija/ složenog ukamaćivanja.

Ekonometrija

empirijsko ocjenjivanje i testiranje ekonomskih veza i modela.

Ekonomičnost

jedan od ključnih pokazatelja ekonomske uspješnosti poslovanja. Radi se o odnosu prihoda i rashoda /troškova/ uloženih za njihovo ostvarenje. Veći prihodi od rashoda ukazuju na ekonomičnije poslovanje, do čega može doći smanjivanjem /racionalizacijom/ rashoda i bržim rastom prihoda od rashoda.

Ekonomičnost proizvodnje

odnos između prihoda od prodaje i troškova proizvodnje. Što je koeficijent veći od 1, to je povoljnija ekonomičnost proizvodnje.

Ekonomski potencijal

svekoliki poslovni resursi poduzeća /dugotrajna i kratkotrajna imovina, ljudski potencijal i sl.

Ekonomski tijek

za izradbu ocjene rentabilnosti projekta sustavan pregled informacija o primicima i izdacima u vijeku projekta koji utječu na ekonomski potencijal projekta. Informacije su izražene u novčanim jedinicama. Ekonomski tijek sastoji se od skupina informacija o primicima, izdacima i neto-primicima.

Eksplicitni troškovi

posve uočljivi troškovi u poslovanju projekta, poput troškova sirovina i materijala, troškova osoblja, amortizacije itd.

Ekstradobitak

razlika između prosječne individualne stope dobitka /profitne marže/ poduzeća /projekta/ i prosječne društvene /granske/ profitne stope.

Emisija

stavljanje u promet novčanica i/ili vrijednosnica.

Emisija dionica

postupak izdavanja dionica, odnosno prikupljanja dioničkog kapitala, najčešće u svrhu poslovne revitalizacije, dokapitalizacije, provedbe investicijske politike i sl. Emisijom dionica hoće se osigurati financijska /novčana/ sredstva za ostvarivanje poslovnih ciljeva dioničkog društva.

EPS

zarada po dionici - earnings per share - odnos neto dobitka umanjene za preferencijalne dividende prema ukupnom broju redovitih dionica.

Equity

ulog u poduzeće, banku i sl., visina kapitala koju je određena osoba unijela kao temeljni ulog.

Eskont

otkup mjeničnih potraživanja prije dospijeća, uz odbitak kamata, provizija i troškova.

Eskontna stopa

kamatna stopa po kojoj centralna /nacionalna/ banka odobrava kredite poslovnim /komercijalnim/ bankama.

Ex ante

planirana vrijednost neke ekonomske kategorije, u investicijskim projektima primjerice prihoda, rashoda i sl.

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

13.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,177160
CHF CHF
1
6,773933
GBP GBP
1
8,655362
USD USD
1
6,743815
EUR EUR
1
7,432359
$ Odabir valute
= Odabir valute