FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

L

Term Definition
Leasing /zakup/

davanje /primanje/ u zakup poslovnog sredstva /obično opreme ili neke nekretnine/ na određeno vrijeme i pod ugovorenim uvjetima. Financijski zakup je poslovna transakcija kod koje se većim dijelom prenose svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom nad sredstvom. Samo vlasništvo temeljem financijskog zakupa može se i ne mora prenijeti. Poslovnim zakupom prenosi se pravo korištenja nekog sredstva za određeno razdoblje uz naknadu /zakupninu/, bez prijenosa rizika i koristi.

LIBOR

kamatna stopa na međunarodnom međubankarskom tržištu.

Likvidacija

postupak ukidanja pravne osobe u gospodarstvu zbog izrečene mjere zabrane obavljanja djelatnosti, prestanka postojanja prirodnih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarske djelatnosti, neorganiziranost u skladu sa zakonom, proteka roka za koji je pravna osoba osnovana ili zbog postignuća svrhe poradi koje je pravna osoba osnovana.

Likvidacijska dividenda

vrsta dividende koja se isplaćuje dioničarima po likvidaciji dioničkog društva.

Likvidacijska vrijednost poduzeća

procijenjena vrijednost preostale imovine poduzeća koja se može prodati na tržištu, ali u vrlo kratkom roku zbog likvidacije i sl.

Likvidacijska vrijednost projekta

procijenjena vrijednost imovine poduzeća u trenutku likvidacije. U investicijskom projektu, procijenjena vrijednost imovine poduzeća u posljednjoj godini vijeka projekta /ostatak vrijednosti/.

Likvidna imovina

gotovina ili brzo unovčiva imovina, novac, vrijednosnice i sl.

Likvidnost

mogućnost /sposobnost/ poduzeća za bezuvjetno podmirivanje kratkoročnih obveza. Likvidnim se može prihvatiti stanje u kojemu poduzeće može raspoloživim novčanim sredstvima održavati učinkovitim cjelokupan poslovni proces, a isto tako imati dovoljno raspoloživih sredstva na žiro-računu za podmirivanje dospijelih obveza.

Limit

najveća kupovna ili prodajna cijena poduzeća, ili gornja granica do koje se može određeno poduzeće ili imovinska čestica prodati.

Linearna amortizacija

amortizacija koja se izračunava po jednoj stopi na jednaku osnovicu /nabavnu vrijednost/, tako da su jednake svote amortizacije u svakoj godini vijeka projekta. Polazi se od pretpostavke da se stalna sredstva jednako troše u svakoj godini.

Linearni trend /rast ili pad/

linearna funkcija vremena, tj. jednak apsolutni rast ili pad u svakoj godini vijeka projekta.

Lombardna stopa

kamatna stopa središnje banke po kojoj središnja banka odobrava kredite poslovnim bankama.

Lombardni kredit

kratkoročni kredit koji se odobrava na temelju realnih pokretnina, poput zlata, umjetnina, ali i vrijednosnica.

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

14.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,203571
CHF CHF
1
6,826148
GBP GBP
1
8,687897
USD USD
1
6,757955
EUR EUR
1
7,441184
$ Odabir valute
= Odabir valute