FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

O

Term Definition
Obrtaj

brzina cirkulacije kapitala, roba, usluga i sl. koja upućuje na aktivnost poduzeća. Veća brzina obrtaja upućuje na moguću ekonomsku i financijsku učinkovitost ulaganja.

Obrtna sredstva

dio angažiranih poslovnih sredstava koji se u proizvodnom procesu /najčešće kao predmet rada/ jednokratno utroši. Obrtnim /kratkotrajnim, tekućim/ sredstvima najčešće pripadaju zalihe materijala, trgovačke robe, gotovih proizvoda, kratkotrajna potraživanja, vrijednosni papiri, novac itd. Uspješno upravljanje obrtnim sredstvima uvjet je ekonomski učinkovitog poslovanja poduzeća uopće.

Obveznice

vrijednosni papir kojim se njen izdavatelj obvezuje da će osobi označenoj u obveznici ili po njezinoj naredbi, odnosno donositelju obveznice, isplatiti određenog dana svotu navedenu u obveznici, odnosno svotu anuitetskog kupona. Obveznice su dužnički vrijednosni papiri, u pravilu s čvrstim tekućim ukamaćenjem. Emisija je izdavanje i stavljanje u promet obveznica. Obveznice najčešće izdaje država, ali mogu i trgovačka društva, novčarske organizacije itd. Obveznice su niskorizični vrijednosti papiri, posebice ako je izdavatelj država.

Odlučivanje

postupak donošenja odluka izborom između više različitih rješenja nekog problema ili opcija aktivnosti; postoje različiti algoritmi poslovnog odlučivanja. Odluke o ulaganjima donose se na temelju tržišno-financijske ocjene učinkovitosti ulaganja, odnosno statičkih i dinamičkih pokazatelja, te ocjene rizičnosti /osjetljivosti/.

Opća kamatna stopa

cijena kapitala za financiranje investicija u nacionalnoj ekonomiji u nekom razdoblju.

Operativni troškovi

troškovi prouzročeni normalnim /redovitim, kontinuiranim/ poslovanjem poduzeća, banke i sl., bez kojih to poslovanje nije moguće.

Oportunitetni troškovi

fiktivni trošak koji se pojavljuje kao rezultat propuštene zarade. Primjerice, u slučaju izbora zakupa umjesto kupnje, propušta se moguućnost obračuna amortizacije na kupljeno sredstvo, time i povećanje troškova, ali ujedno i smanjenje poreza /kroz smanjenje porezne osnovice/. U slučaju izbora projekta B kod kojega je zarada 10 jedinica u odnosu na projekt A kod kojega je zarada 15 jedinica, oportunitetni trošak je 5 jedinica.

Optimizacija

postupak kombiniranja elemenata nekoga posla /proizvodnje, prodaje, različitih managerskih aktivnosti i dr./ radi postizanja najpovoljnijeg rezultata ili najboljih uvjeta u cjelini procesa; nalaženje najveće ili najmanje vrijednosti /optimuma/ poslovanja uz zadana ograničenja.

Optimum

najbolji rezultat koji se u zadanim /mogućim/ uvjetima može ostvariti.

Oročeni depoziti

najčešće novčana sredstva pravnih ili fizičkih osoba koje prikuplja banka i iz kojih osigurava vlastite plasmane.

Osnivačka ulaganja

pozicija nematerijalne bilančne aktive koja se tiče izdataka u svezi osnivanja novog poduzeća ili podružnice. Kod investicijskih projekata radi se o izdacima za studije, projektnu dokumentaciju, interkalarne kamate, premije osiguranja u fazi izgradnje i opremanja i sl.

Osnovna sredstva

dio poslovnih sredstava poduzeća /obično veće vrijednosti/ koji se u poslovnom procesu koriste duže od godinu dana i za koja se obračunava amortizacija. U investicijskim projektima osnovna ili stalna sredstva najčešće su građevinski objekti, oprema, transportna sredstva, zemljište i sl.

Otkup dionica

kupnja vlastitih dionica od strane dioničkog društva.

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

12.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,177876
CHF CHF
1
6,768416
GBP GBP
1
8,631795
USD USD
1
6,732832
EUR EUR
1
7,427660
$ Odabir valute
= Odabir valute