FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

T

Term Definition
Talon

isprava na temelju koje se izdaju novi kuponi za naplatu kamata kod obveznica ili dividende kod dionica.

Tečaj

cijena jedinice strane valute iskazana jedinicom domaće valute /cjenovna definicija/ ili broj jedinica strane valute koji se može dobiti za jedinicu domaće valute /količinska definicija/; razlikujemo sustav fiksnih tečajeva /s intervencijama središnje banke na deviznim tržištima te s monetarnom i fiskalnom politikom/ i sustav kliznih /fluktuirajućih/ tečajeva, gdje se valutni tečaj utvrđuje na financijskom tržištu.

Tekuća imovina

stvari, prava i novac koji se jednokratnom uporabom troše u poslovnim procesima ili se iz jednog oblika pretvaraju u drugi, prenosi pritom svu svoju vrijednost, dok se ne vrate u početni pojavni oblik, i to u roku kraćem od godine dana. U investicijskim projektima obrtna sredstva.

Tekući prinos na obveznice

odnos godišnjih plaćanja kamata i tržišne vrijednosti obveznica.

Temeljni kapital

nominalna svota /dionica, udjela, glavnice/ s kojim se podnosi prijava za upis osnutka društva. Temeljni kapital može se povećavati i smanjivati. U procjeni vrijednosti poduzeća temeljni kapital je razlika između bilančne aktive i obveza. U investicijskim projektima razlika između planirane aktive i planiranih obveza. Povećanje temeljnog kapitala upućuje na povoljnu financijsku učinkovitost ulaganja i obratno.

Točka pokrića /breakeven point/

ona točka u kojoj se presijecaju krivulje prihoda i rashoda, tj. kada se u troškovnoj /cjenovnoj/ kalkulaciji prihodi jednaki rashodima.

Trasant

izdavatelj mjenice.

Trasat

osoba naznačena u mjenici koja treba po dospijeću platiti mjeničnu svotu mjeničnom imatelju.

Trend

najjednostavnija metoda unošenja dinamičkih elemenata /pada, rasta, stagnacija/ u objašnjenju promjena ili kretanja neke ekonomske pojave, veličine i sl.

Trošarine

trošarine (akcize) su poseban oblik poreza na promet i jedan od najstarijih poreznih oblika. Naziv (akcize) datira iz 16. stoljeća kada su u Nizozemskoj oporezivali pivo, alkoholna pića, sol i šećer posebni porezom kojeg su zvali excijsen. Proizvodi koji se oporezuju trošarinama možemo svrstati u tri kategorije: alkoholni proizvodi, duhanski proizvodi I energetski proizvodi. Trošarinama se oporezuju proizvodi sa neelastičnom potražnjom, a porezni obveznici su proizvođači i uvoznici. Porezna osnovica je određena mjernom jedinicom (kg, litar i sl.), a iznosi su u apsolutnim vrijednostima (primjerice 5 kn na 1 kg kave).

Troškovi

dio rashoda koji može biti ukalkuliran u cijenu koštanja proizvoda /usluge/. Troškovima se smatraju samo oni rashodi koji su u neposrednoj vezi /uvjet/ s proizvodnjom /uslugama/, primjerice troškovi sirovina i materijala, troškovi osoblja, amortizacija i sl. Moraju se razlikovati računovodstveni /povijesni/ troškovi od kalkulativnih, planiranih i sl.

Tržišna cijena

cijena koja se oblikuje na temelju tekućih razmjenskih transakcija roba i usluga /ponude i potražnje/, prema kojoj se proizvodi i usluge tendencijski prodaju na tržištu. Cijena robe ostvarena na slobodnom tržištu.

Tržišna vrijednost

vrijednost robe, kapitala ili poduzeća ostvarena na tržištu.

Tržišna vrijednost dionica

vrijednost dionice utvrđena na burzi. Tržišna vrijednost zavisna je od niza faktora, pri čemu je temeljni odnos ponude i potražnje određenih dionica. Tržišna vrijednost ne mora, a obično i nije jednaka nominalnoj vrijednosti dionice.

Tržišna vrijednost poduzeća

koncepcija vrijednosti tvrtke koja je utemeljena na ostvarenim tržišnim cijenama pri njihovoj kupoprodaji; za dionička društva obično se procjenjuje na temelju cijena njegovih dionica postignutih na tržištu kapitala.

Tržište kapitala

tržište novca i vrijednosnica.

Tvrtka

ime pod kojim trgovačko društvo posluje i s kojim sudjeluje u pravnom prometu i na tržištu.

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

13.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,177160
CHF CHF
1
6,773933
GBP GBP
1
8,655362
USD USD
1
6,743815
EUR EUR
1
7,432359
$ Odabir valute
= Odabir valute