FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z

U

Term Definition
Ugovor

suglasno izjavljena volja dviju ili više osoba s ciljem da izme?u njih nastane, promijeni se ili prestane odre?eni pravni odnos.

Ukamaćivanje

postupak izračuna sadašnje vrjednosti glavnice koja dospijeva za “n” razdoblja, pri čemu je sadašnja vrijednost glavnice veća od njezine konačne vrijednosti nakon “n” razdoblja.

Ukupan prihod

u našem obračunskom sustavu zbroj poslovnih prihoda, prihoda od financiranja i izvanrednih prihoda. Svi prihodi ostvareni poslovanjem u nekom obračunskom razdoblju. U kalkulativnom postupku ukupan prihod jednak je umnošku jedinične cijene proizvoda /usluge/ i prodane količine. U investicijskim projektima računa sa s neto-prihodima, tj. onima iz kojih je isključen porez na dodanu vrijednost.

Ukupni troškovi

zbroj fiksnih i varijabilnih troškova.

Uporabna vrijednost poduzeća

sposobnost poduzeća da proizvodi uporabne vrijednosti /proizvode, usluge/ i ostvaruje ekonomsku korist.

Utrživost

mogućnost /sposobnost/ pretvorbe nemonetarne imovine u gotovinu.

Uvrštene vrijednosnice

vrijednosnice koje su predmet prometovanja na uređenom /organiziranom/ tržištu kapitala, odnosno burzi.

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

12.11.2019
Srednji
JPY JPY
100
6,177876
CHF CHF
1
6,768416
GBP GBP
1
8,631795
USD USD
1
6,732832
EUR EUR
1
7,427660
$ Odabir valute
= Odabir valute